Zaproszenie do złożenia ofert - sprzedaż i dostawa materiałów i surowców do prowadzenia „Kursu carvingu z dekorowaniem potraw” Drukuj
sobota, 10 lutego 2018 18:52

Dyrektor ZSNr1 zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę materiałów i surowców do prowadzenia „Kursu carvingu z dekorowaniem potraw” w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje w załączeniu.