Informacja o udzieleniu zamówienia - kurs prawa jazdy kategorii B. PDF Drukuj
czwartek, 15 lutego 2018 13:09

INFORMACJA--ZS-W wyniku postępowania „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów.”
udzielono zamówienia Wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców „INSTRUKTOR” Rober Wołoczko, ul. Krasińskiego 18/31, 20-709 Lublin.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad