Informacja o udzieleniu zamówienia - kurs prawa jazdy kategorii B. Drukuj
czwartek, 15 lutego 2018 13:09

INFORMACJA--ZS-W wyniku postępowania „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów.”
udzielono zamówienia Wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców „INSTRUKTOR” Rober Wołoczko, ul. Krasińskiego 18/31, 20-709 Lublin.