1 marca Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych – niekonwencjonalna lekcja historii Polski PDF Drukuj
czwartek, 02 marca 2017 01:26

BANER-Żołenirze-wyklęci

W związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, Liliana Sosnowska, nauczycielka historii w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, zorganizowała w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Świdniku lekcję najnowszej historii poświęconą pamięci żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Uczestniczyła w niej oprócz młodzieży naszej szkoły (III TLH, I TLH, II TLH, IV TŻ, I TŻ) także reprezentacja Gimnazjum Nr 3 im. Noblistów Polskich, Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, Zespołu Szkół w Trawnikach wraz z Opiekunami. Imprezę uświetnił Wicestarosta Powiatu Świdnik, Pan Waldemar Białowąs, zaś honory domu czynił Pan Krzysztof Gałan, Dyrektor Naszej Szkoły.

 Multimedialna lekcja – „O Żołnierzach Wyklętych – niekonwencjonalnie” składała się z 5 modułów:

  1. prezentacji dotyczącej Żołnierzy Wyklętych;
  2. filmu dokumentalnego pt: „Tajemnice historii – Żołnierze Wyklęci”;
  3. quizu sprawdzającego wiedzę o Żołnierzach Wyklętych;
  4. wręczenia dyplomów i nagród książkowych Zwycięzcom i Uczestnikom V edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – NIEPOKONANI 2017;
  5. otwarcia wystawy prac pokonkursowych wyeksponowanych na holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

BANER-Żołenirze-wyklęci-2a-

Założony cel lekcji – upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży- został osiągnięty o czym świadczyły wysokie wyniki przeprowadzonego quizu historycznego, będącego formą rekapitulacji pierwotnej. Uczestnicy lekcji deklarujący wynik powyżej 80% punktów uzyskali tzw. motywce historyczne.

 Bogatą w liczne atrakcje edukacyjne lekcję historii Polski z gracją poprowadziły uczennice klasy III TLH – Paulina Konopska, Monika Jahołkowska, Aleksandra Studzińska. O ekspozycję prac plastycznych zadbały Monika Szczęśniak oraz Karolina Sawa. Nad multimediami czuwał niezawodny Pan Sebastian Olech.

 Modułem „ekstra” przeprowadzonej lekcji był bankiet przygotowany przez Uczennice klasy II TLH - Sylwię Szymczak, Monikę Wodzyńską, Beatę Krzyżanowska oraz Adriannę Rugała pod troskliwą, profesjonalną opieką Pani Anny Kołodziejczyk. Smaczne, jak zwykle, ciasto upiekli Uczniowie klasy II i III TŻ pod mistrzowskim okiem Pani Moniki Bąk oraz Anny Mościbrodzkiej.

 W rozmowach kuluarowych Opiekunowie Uczestników multimedialnej lekcji – „O Żołnierzach Wyklętych – niekonwencjonalnie” zwracali uwagę na ciekawą formę przekazu, bogate zobrazowanie przedstawianych treści historycznych, a także kreatywne podejście do tematu.

„Mamy prawie wyłącznie historię królów, ja chcę historii ludzi” mawiał Wolter. W trakcie dzisiejszej lekcji Uczniowie Powiatu Świdnickiego mieli okazję uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych, którzy przez kolejne dekady prowadzili nierówną walkę ze służbami komunistycznymi często zakończoną męczeńską śmiercią.

Więcej na LSW24 - Niezłomnie okiem młodego pokolenia.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad