1 marca 2020 Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – niekonwencjonalna lekcja najnowszej historii Polski PDF Drukuj
niedziela, 08 marca 2020 00:00

W dniu 27 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zostały zorganizowane uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - Niepokonanych 2020.

Niekonwencjonalna lekcja najnowszej historii składała się z 5 modułów:  

 1. Multimedialnej prezentacji dotyczącej ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – NIEPOKONANYCH 2020;
 2. Wirtualnego otwarcia wystawy prac pokonkursowych VIII edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2020 objętego honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Świdnickiego w Świdniku wyeksponowanych w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku

Celem VIII edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2020 objętego honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Świdnickiego w Świdniku, Pana Łukasza Reszkę było:

 • upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży;
 • rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego;
 • uczczenie pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH zamordowanych przez sowieckich i polskich komunistów;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Do etapu powiatowego zostało zgłoszonych 38 prac. Powiatowa Komisja Konkursowa pracowała w składzie:

 • Pan Krzysztof Gałan – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku przewodniczący komisji,
 • Pani Małgorzata Dejnek - nauczycielka i opiekunka uczestników konkursu z Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach;
 • Pani Iwona Kapczuk - nauczycielka i opiekunka uczestników z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku;
 • Pani Małgorzata Kowalik – wychowawczyni z Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku;
 • Pani Ewa Małysz - Kubić - nauczycielka i opiekunka uczestników ze Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie;
 • Pani Ewelina Żółw - nauczycielka i opiekunka uczestników konkursu ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku;
 • Pani Liliana Sosnowska– członek komisji, nauczyciel ZS nr 1, pomysłodawca, organizator i opiekunka uczestników konkursu.

Miejsce w konkursie

Imię

Nazwisko

Szkoła

I

Jakub

Maliszewski

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

II

Jagoda

Świetlicka

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

II

Myroslaw

Yeremenok

Internat Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

III

Samuela

Szemro

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

IV

Amelia

Patyra

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

V

Jakub

Szwarnowski

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

V

Joanna

Niewiadomska

Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie

VI

Amelia

Zając

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

VII

Maja

Zgliniewska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

VII

Gabriela

Rosińska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

VIII

Natalia

Adamiak

Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie

VIII

Blanka

Pitucha

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

IX

Lilia

Dronnikowa

Internat Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

IX

Daniel

Stachyra

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

IX

Mateusz

Kowalczyk

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

X

Emiia

Szustakiewicz

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

X

Oskar

Zarzycki

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

XI

Aknur

Zhanuzak

Internat Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

 

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu.

W konkursie przyznano nagrody ufundowane przez Powiat Świdnicki w Świdniku (długopisy marki PARKER oraz TETIS faktura w załączeniu) oraz organizatorkę konkursu Lilianę Sosnowską (książki historyczne oraz nagrody rzeczowe).

 1. Wręczenia dyplomów i cennych nagród rzeczowych oraz książkowych ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Organizatora Konkursu Zwycięzcom i Uczestnikom VIII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Żołnierze Wyklęci – Niepokonani 2020 ;  
 2. Fragmentu filmu edukacyjnego  „Tajemnice historii – Żołnierze Wyklęci
 3. Interaktywnego quizu sprawdzającego wiedzę o Żołnierzach Wyklętych przeprowadzonego on-line na platformie kahoot, w którym wzięło udział 52 osób.

Zwyciężczyni Agnieszka Wesołowska otrzymała nagrodę sponsorowaną przez Powiat Świdnicki w Świdniku.

Założony cel - upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży Powiatu Świdnickiego w Świdniku został osiągnięty. Dowodem była liczba uczestników VIII edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2020, zaangażowanie Uczestników uroczystości z jakim rozwiązywali quiz historyczny oraz uzyskane, wysokie wyniki interaktywnego testu przygotowanego na platformie edukacyjnej.

Bogatą w liczne atrakcje dydaktyczne i emocjonalne NIEKONWENCJONALNĄ LEKCJĘ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI poprowadzili Uczniowie klasy III TŻL – Justyna Olech, Andżelika Kalita oraz Bartosz Tudrujek.

Modułem „ekstra” przeprowadzonej multimedialnej lekcji był bankiet przygotowany przez uczniów ZS nr 1 w Świdniku pod profesjonalną opieką Nauczycielek przedmiotów zawodowych Pań:  Moniki Bąk, Anny Kołodziejczyk, Małgorzaty Motyl, Anny Wójtowicz.

W rozmowach kuluarowych prowadzonych w trakcie bankietu zaproszeni Goście podkreślali interesującą formułę Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 2020. Zwracano uwagę na bogate zobrazowanie przedstawianych treści, kreatywne podejście do tematu, połączenie nowoczesnych, interaktywnych środków dydaktycznych z tradycyjną metodyką nauczania historii Polski.

Liliana Sosnowska,

Organizatorka Obchodów

Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych 2020

 

 

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad