Informacja o naborze partnera PDF Drukuj
poniedziałek, 09 maja 2016 11:09

Poniżej zamieszczamy informację o ofertach które wpłynęły w związku z ogłoszeniem o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16 oraz Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.

odpowiedz2

odpowiedz

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad