Informacja o naborze partnera Drukuj
poniedziałek, 09 maja 2016 11:09

Poniżej zamieszczamy informację o ofertach które wpłynęły w związku z ogłoszeniem o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16 oraz Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.

odpowiedz2

odpowiedz