KKZ Opiekun medyczny
Zaktualizowany plan zajęć KKZ Opiekun medyczny PDF Drukuj
poniedziałek, 30 września 2019 07:43
W załączeniu znajduje się zaktualizowany w dniu 28.09.2019 plan zjazdów KKZ Oppiekun medyczny.
 
KKZ - Opiekun medyczny Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 2019/2020 PDF Drukuj
poniedziałek, 30 września 2019 07:38
Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  Opiekun medyczny,  mają obowiązek  odbyć zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w szpitalach, przychodniach, domach opieki lub innych placówkach świadczących zabiegi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Słuchacze pobierają ze strony internetowej szkoły wzór zaświadczenia o przyjęciu do Pracodawców i dostarczają podpisany do szkoły do dnia 6 października 2019.
Po dostarczeniu zaświadczenia otrzymają  umowę do Pracodawcy, następnie podpisaną przez pracodawcę dostarczają niezwłocznie do szkoły. Słuchacze mogą rozpocząć zajęcia u Pracodawcy po dostarczeniu do szkoły podpisanej umowy.
Słuchacze ustalają indywidualnie szczegółowy harmonogram zajęć z opiekunem praktyk, zajęć praktycznych od dnia podpisania umowy do 31 maca 2020.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z praktyki i zajęć praktycznych jest złożenie  do  31 marca 2020r. do sekretariatu szkoły lub opiekuna kursu kompletnie uzupełnionej, podpisanej i opieczętowanej przez opiekuna zakładowego  i pracodawcę  dokumentacji  z przebiegu zajęć praktycznych  i praktyk, tj. 2 zaświadczenia zaliczenia: z zajęć praktycznych i praktyki oraz  2 listy obecności: z zajęć praktycznych i praktyki ( do pobrania ze strony internetowej szkoły, zakładka Opiekun medyczny).
Kierownik szkolenia praktycznego
Agnieszka Dziedzic
 
KKZ Opiekun medyczny -Potwierdzenie dla zdających egzamin zawodowy - pilne PDF Drukuj
wtorek, 04 grudnia 2018 09:32
baner-ZS-23.11.-2018Absolwenci  KKZ Opiekun Medyczny, którzy ukończyli kurs w listopadzie 2018 mają obowiązek potwierdzić osobiście dane zdającego do egzaminu w terminie do 12 grudnia 2018  w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 16:00.  
 
 
 
Informacja dla słuchaczy KKZ Opiekun medyczny – zaliczenie kursu PDF Drukuj
piątek, 16 listopada 2018 12:01

 

baner-ZS-23.11.-2018Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  Opiekun medyczny (dotyczy uczestników kończących kurs w listopadzie 2018) mają dostarczyć do opiekuna kursu lub do sekretariatu szkoły do 23 listopada 2018, dokumenty potwierdzające praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (w szpitalu).

 

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły, zakładka kkz – opiekun medyczny (pliki z dnia 14 maja 2018): 2 listy obecności, 2 zaświadczenia o zaliczeniu zajęć.

 

Brak dostarczenia dokumentów będzie skutkowało nie zaliczeniem kursu, a tym samym

nie dopuszczeniem do egzaminu zawodowego.

 

Kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Dziedzic

 
Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 2018/19 PDF Drukuj
poniedziałek, 24 września 2018 06:54
Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 2018/19
(dotyczy uczestników kursu rozpoczynających naukę we wrześniu 2018r)
Uczestnicy  Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Opiekun Medyczny  mogą  odbywać  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, domach opieki, ZOZ w których są zatrudnieni., itp.
*Jeśli uczestnicy kursu planują odbywać zajęcia praktyczne/praktyki w zakładach poza Świdnikiem lub miejscowością zamieszkania składają podanie do dyrektora szkoły. Wzór podania w załączeniu.
Praktyczna nauka zawodu jest odbywana u Pracodawcy w wymiarze łącznym 393h w okresie od października 2018 do marca 2019 r., w tym:
1)     Zajęcia praktyczne są realizowane w wymiarze  233 h (tj. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia – 121 h, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną – 112 h),
2)     Praktyka zawodowa – ilość godzin 160.
Uczestnicy kursu  zgłaszają miejsca praktyk/zajęć praktycznych składając do opiekuna kursu lub sekretariatu szkoły do 30 września 2018r - zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (w załączeniu). Na 1 zjeździe w październiku 2018 r. będą wydawane umowy. Uczestnicy kursu ustalają indywidualnie z pracodawcą harmonogram zajęć. Rozpoczęcie zajęć jest możliwe po dostarczeniu do szkoły podpisanej przez pracodawcę umowy. Do pracodawcy należy dostarczyć również wzory list obecności -2szt. i zaświadczeń o zaliczeniu zajęć praktycznych/praktyki zawodowej-2 szt. (do pobrania ze strony internetowej szkoły – zakładka KKZ opiekun medyczny).
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% frekwencji z  każdego z przedmiotów zajęć praktycznych/praktyki zawodowej oraz złożenie do sekretariatu szkoły/opiekuna kursu do  31 marca 2019 kompletnej dokumentacji  z przebiegu zajęć praktycznych/praktyk zawodowych, tj. 2 zaświadczenia o  zaliczeniu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, 2 listy obecności.
Kierownik szkolenia praktycznego
Agnieszka Dziedzic
W załączeniu - wymagane dokumenty (do pobrania):
1.     Zaświadczenie o przyjęciu przez pracodawcę na praktyczną naukę zawodu.
2.     Lista obecności – zajęcia praktyczne.
3.     Zaświadczenie o ukończeniu zajęć praktycznych.
4.     Lista obecności – praktyka zawodowa.
5.     Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej.
6.     *Wzór podania – dotyczy uczestników odbywających zajęcia poza siedzibą szkoły/miejscowości zamieszkania.
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad