KKZ - Opiekun medyczny Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 2019/2020 PDF Drukuj
poniedziałek, 30 września 2019 07:38
Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  Opiekun medyczny,  mają obowiązek  odbyć zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w szpitalach, przychodniach, domach opieki lub innych placówkach świadczących zabiegi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Słuchacze pobierają ze strony internetowej szkoły wzór zaświadczenia o przyjęciu do Pracodawców i dostarczają podpisany do szkoły do dnia 6 października 2019.
Po dostarczeniu zaświadczenia otrzymają  umowę do Pracodawcy, następnie podpisaną przez pracodawcę dostarczają niezwłocznie do szkoły. Słuchacze mogą rozpocząć zajęcia u Pracodawcy po dostarczeniu do szkoły podpisanej umowy.
Słuchacze ustalają indywidualnie szczegółowy harmonogram zajęć z opiekunem praktyk, zajęć praktycznych od dnia podpisania umowy do 31 maca 2020.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z praktyki i zajęć praktycznych jest złożenie  do  31 marca 2020r. do sekretariatu szkoły lub opiekuna kursu kompletnie uzupełnionej, podpisanej i opieczętowanej przez opiekuna zakładowego  i pracodawcę  dokumentacji  z przebiegu zajęć praktycznych  i praktyk, tj. 2 zaświadczenia zaliczenia: z zajęć praktycznych i praktyki oraz  2 listy obecności: z zajęć praktycznych i praktyki ( do pobrania ze strony internetowej szkoły, zakładka Opiekun medyczny).
Kierownik szkolenia praktycznego
Agnieszka Dziedzic
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad