KKZ Opiekun medyczny
Informacja dla słuchaczy KKZ Opiekun medyczny – zaliczenie kursu PDF Drukuj
piątek, 16 listopada 2018 12:01

 

baner-ZS-23.11.-2018Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  Opiekun medyczny (dotyczy uczestników kończących kurs w listopadzie 2018) mają dostarczyć do opiekuna kursu lub do sekretariatu szkoły do 23 listopada 2018, dokumenty potwierdzające praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (w szpitalu).

 

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły, zakładka kkz – opiekun medyczny (pliki z dnia 14 maja 2018): 2 listy obecności, 2 zaświadczenia o zaliczeniu zajęć.

 

Brak dostarczenia dokumentów będzie skutkowało nie zaliczeniem kursu, a tym samym

nie dopuszczeniem do egzaminu zawodowego.

 

Kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Dziedzic

 
Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 2018/19 PDF Drukuj
poniedziałek, 24 września 2018 06:54
Zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – 2018/19
(dotyczy uczestników kursu rozpoczynających naukę we wrześniu 2018r)
Uczestnicy  Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Opiekun Medyczny  mogą  odbywać  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, domach opieki, ZOZ w których są zatrudnieni., itp.
*Jeśli uczestnicy kursu planują odbywać zajęcia praktyczne/praktyki w zakładach poza Świdnikiem lub miejscowością zamieszkania składają podanie do dyrektora szkoły. Wzór podania w załączeniu.
Praktyczna nauka zawodu jest odbywana u Pracodawcy w wymiarze łącznym 393h w okresie od października 2018 do marca 2019 r., w tym:
1)     Zajęcia praktyczne są realizowane w wymiarze  233 h (tj. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia – 121 h, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną – 112 h),
2)     Praktyka zawodowa – ilość godzin 160.
Uczestnicy kursu  zgłaszają miejsca praktyk/zajęć praktycznych składając do opiekuna kursu lub sekretariatu szkoły do 30 września 2018r - zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (w załączeniu). Na 1 zjeździe w październiku 2018 r. będą wydawane umowy. Uczestnicy kursu ustalają indywidualnie z pracodawcą harmonogram zajęć. Rozpoczęcie zajęć jest możliwe po dostarczeniu do szkoły podpisanej przez pracodawcę umowy. Do pracodawcy należy dostarczyć również wzory list obecności -2szt. i zaświadczeń o zaliczeniu zajęć praktycznych/praktyki zawodowej-2 szt. (do pobrania ze strony internetowej szkoły – zakładka KKZ opiekun medyczny).
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% frekwencji z  każdego z przedmiotów zajęć praktycznych/praktyki zawodowej oraz złożenie do sekretariatu szkoły/opiekuna kursu do  31 marca 2019 kompletnej dokumentacji  z przebiegu zajęć praktycznych/praktyk zawodowych, tj. 2 zaświadczenia o  zaliczeniu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, 2 listy obecności.
Kierownik szkolenia praktycznego
Agnieszka Dziedzic
W załączeniu - wymagane dokumenty (do pobrania):
1.     Zaświadczenie o przyjęciu przez pracodawcę na praktyczną naukę zawodu.
2.     Lista obecności – zajęcia praktyczne.
3.     Zaświadczenie o ukończeniu zajęć praktycznych.
4.     Lista obecności – praktyka zawodowa.
5.     Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej.
6.     *Wzór podania – dotyczy uczestników odbywających zajęcia poza siedzibą szkoły/miejscowości zamieszkania.
 
I zjazd 3 grupy KKZ Opiekun medyczny(od września 2018) PDF Drukuj
piątek, 07 września 2018 07:51
W załączeniu znajduję się aktualny plan startującej od września nowej grupy kwalifikacyjnego kursu zawodowego Opiekun medyczny.
Pierwszy zjazd odbędzie się 8 - 9 września od godziny 8.
 
I zjazd KKZ Opiekun medyczny w roku szkolnym 2018/2019 PDF Drukuj
wtorek, 28 sierpnia 2018 10:32
I zjazd obu grup kwalifikacyjnego kursu zawodowego Opiekun Medyczny odbędzie się 9 września 2018r. o godz. 8:00. Szczegółowy plan II semestru poniżej.
 
Składanie deklaracji do egzaminu zawodowego KKZ Opiekun medyczny PDF Drukuj
czwartek, 23 sierpnia 2018 06:43
Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  Opiekun medyczny (dotyczy 2 semestru) dekarujący przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty  2019, proszeni są o złożenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub opiekuna kursu na pierwszym zjeździe. Ostateczny termin złożenia deklaracji  - 09 września 2018.
Formularz deklaracji do wydruku i wypełnienia (w załączeniu).
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 2 z 3

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad