Realizacja projektu Otwarci na wiedzę. PDF Drukuj
poniedziałek, 04 marca 2019 12:53

otwarci-na-wiedzę

W naszej szkole trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych: „Otwarci na wiedzę”. W ramach projektu uczniowie bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych szkoleniach pozalekcyjnych takich jak np. zajęcia rozwijające z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu z biologii, geografii, zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności organizowane są dodatkowe, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego oraz matematyki.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z zakupionych podręczników, ćwiczeń, atlasów, słowników.

140 uczniów szkoły bierze udział w szkoleniach komputerowych DIGCOMP. Poprzez odbycie szkolenia, podnoszącego wiedzę i umiejętności komputerowe, można nabyć kompetencje cyfrowe a następnie, poprzez certyfikację umiejętności komputerowych, potwierdzić je odpowiednim certyfikatem, np. Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL – ECDL Profile DIGCOMP.

Zajęcia te odbywają się w salach dydaktycznych oraz komputerowych do których zostało zakupione nowe wyposażenie, m.in. 2 tablice interaktywne, projektor multimedialny, 3 wizualizjery umożliwiające wyświetlenie np. tekstu bądź obrazu z książki na dużym ekranie, nowe drukarki oraz laptopy do sal komputerowych.

Powyższe szkolenia dostępne będą również od 1 września dla absolwentów 3 klasy gimnazjum oraz 8 klasy szkoły podstawowej, którzy zdecydują się na naukę w naszej szkole.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad