NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Drukuj
wtorek, 15 marca 2022 11:24

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

Nabór uczniów do udziału w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000018438
 ROZPOCZĘTY!

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU TRWA DO 18.03.2022 godzina 15.00

Projekt skierowany jest do 34 uczniów naszej szkoły z kierunków:

Technik żywienia i usług gastronomicznychKucharz/Cukiernik (18 uczniów)

Technik hotelarstwa (10 uczniów)

Technik logistyk (6 uczniów)

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą  m.in. w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w  maju/czerwcu 2022 roku we Włoszech. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Harmonogram rekrutacji do projektu znajduje się w regulaminie rekrutacji.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załączone pliki:
Dostęp do URL (https://zespolszkolnorwid-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sosnowska_liliana_zespolszkolnorwid_onmicrosoft_com/ETZuWJTqaA1BvTlVf54WBDMBWq3ikxO3Mj0teVC1lzClOw?e=UCe1XA)Regulamin projektu 0 Kb
Dostęp do URL (https://zespolszkolnorwid-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sosnowska_liliana_zespolszkolnorwid_onmicrosoft_com/EQ4iH444UlNPqwqGxRkcmuQBX22i6kWHlGcfu2xXkilzdA?e=pfIz6v)Formularz rekrutacyjny0 Kb