Deutsch mal anders- konkurs języka niemieckiego w branży gastronomicznej Drukuj
czwartek, 10 maja 2018 07:46

Udział w projekcie PO WER realizowanym na zasadach Erasmus+, pozwolił nabyć naszym uczniom nie tylko umiejętności gastronomiczne, ale również językowe. W końcu cztery tygodnie praktyk w zakładach gastronomicznych i hotelach w Niemczech, to wielki sprawdzian dla każdego- porozumieć się w środowisku międzynarodowym i to nie tylko w sytuacjach życia codziennego, ale przede wszystkim w ramach wykonywania zawodu- to naprawdę coś. Początki nie były łatwe, ale najważniejsze, to się nie poddawać- pod koniec pobytu nie było osoby, która nie porozumiałaby się na miejscu praktyk albo po niemiecku, albo po angielsku.

Po powrocie uczniowie wspólnie z nauczycielami języków obcych, Agnieszką Romanek i Agnieszką Mazurek, opracowali słowniczek, zawierający wyrażenia i zwroty, które były przez nich najczęściej używane w ramach praktyk. Słowniczek trafił do szkolnej biblioteki, aby służyć innym uczniom w rozwijaniu ich umiejętności językowych.

W oparciu o zebrane zwroty przygotowany został konkurs języka niemieckiego w branży gastronomicznej. Zwyciężczynią została Izabela Wawszczak z kl. 3TŻ, która była na stażu w Lipsku, tuż za nią jednak znalazła się Paulina Sygara z tej samej klasy, która w czasie przygotowań korzystała z opracowanej wspólnie pomocy. Trzecie miejsce zajęła Małgosia Brodaczewska. Zwycięzcom gratulujemy i już teraz zapowiadamy kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Agnieszka Romanek

Anna Kołodziejczyk