Kolejny projekt przed nami! Drukuj

logo_zs1.jpg   eras.jpg

Uzyskaliśmy dofinansowanie projektu Erasmus+ „Zagraniczne praktyki zawodowe - profesjonalny start w przyszłość”.

Naszych uczniów czekają miesięczne wyjazdy na praktyki. Uczniowie z kierunków Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa oraz Technik Obsługi Turystycznej będą mogli skorzystać z możliwości, która się przed nimi otwiera i nabyć doświadczenia podczas praktyk w Grecji.

Główne cele projektu skupiają się wokół zapewnienia uczniom dodatkowej formy kształcenia oraz podnoszenia kompetencji zawodowych. Realizując projekt nie będziemy tylko skupiać się na samej mobilności zawodowej, ale także na odpowiednim przygotowaniu uczestników do jego realizacji. Wszechstronne przygotowanie do mobilności obejmujące zajęcia językowe, zajęcia kulturowe oraz zajęcia pedagogiczne pozwoli na podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów.