Dodatkowa rekrutacja - Erasmus+ Drukuj

logo_zs1.jpg   eras.jpg

 

Ogłoszenie o rekrutacji dodatkowej do projektu nr 2019-1-PL01-KA102-061945 „Zagraniczne praktyki zawodowe - profesjonalny start w przyszłość "

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz informacją uzyskaną z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie obowiązkowej kwarantanny dla obywateli Ukrainy i Kazachstanu, ogłaszamy rekrutację dodatkową do ww. projektu. Przedstawione w regulaminie rekrutacji kryteria rekrutacji pozostają bez zmian, zmianie ulega jedynie harmonogram rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie naszej szkoły pod linkiem:

http://www.zsnorwid.swidnik.pl/zagraniczne-praktyki-zawodowe/2176-zagraniczne-praktyki-zawodowe-razem-z-programem-erasmus

Harmonogram rekrutacji dodatkowej:

Rozpoczęcie rekrutacji dodatkowej

08.07.2020

Zakończenie rekrutacji dodatkowej

23.08.2020

Opublikowanie list osób zakwalifikowanych

24.08.2020

Spotkanie informacyjne

26.08.2020

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

28.08.2020

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!