Projekt „www.praktyki.wh.umcs” 2011 PDF Drukuj
umcs Uprzejmie informujemy, iż Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w partnerstwie z Gminą Lublin, Gminą Miejską Świdnik, Starostwem Powiatowym w Kraśniku oraz Starostwem Powiatowym w Lubartowie. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 Pani Renata Gierszon uczestniczyła w 90 godzinnym w szkoleniu dla nauczycieli – opiekunów praktyk organizowanym na Wydziale Humanistycznym UMCS. Udział w szkoleniu służył m.in. aktualizacji posiadanej wiedzy metodycznej, poznaniu najnowszych trendów w dydaktykach przedmiotowych, wypracowaniu najskuteczniejszego modelu współpracy ze studentami odbywającym praktyki, zwróceniu uwagi na problemy skutecznej komunikacji w procesie dydaktycznym, metody kształtowania postaw kreatywnych, innowacje dydaktyczne. Program szkolenia dodatkowo wzbogacony został o moduł „Stereotypy płciowe w edukacji”.

Kolejnym etapem projektu jest przyjęcie przez Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida studentów Wydziału Humanistycznego UMCS na praktyki pedagogiczne i objęcie ich opieką przez przeszkolonych nauczycieli. Studenci podczas praktyk zapoznają się z zasadami funkcjonowania szkoły, podstawowymi dokumentami niezbędnymi w pracy nauczyciela, uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w charakterze obserwatorów a także prowadzących.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu uzyskać można na stronie internetowej projektu: www.praktyki.wh.umcs.lublin.pl, pod numerem telefonu 81-537-28-72 oraz w Biurze Projektu w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 11 pok. 119 (Budynek Biblioteki Głównej UMCS).

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad