Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów PDF Drukuj

Czas trwania projektu: 01.11.2009-30.09.2011

baner dol

„Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”, realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z niepełnosprawnością) z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego  i skutecznego reagowania.

Cele szczegółowe projektu stanowią:

  • zwiększenie wiedzy nauczycieli nt. pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętności prowadzenia zajęć z tego obszaru tematycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
  • zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych, wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Główne zadanie obejmuje opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z uwzględnieniem nowoczesnych metod terapii i diagnozy potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnosciami do szkół poprzez:

  1. opracowanie programu zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z poradnikiem metodycznym dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z uczniami z niepełnosprawnością oraz  pakietów pomocy dydaktycznych dla uczniów,)
  2. przeszkolenie nauczycieli w zakresie realizacji i innowacyjnego programu pierwszej pomocy przedmedycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  3. wdrożenie  programu w szkołach przez przeszkolonych nauczycieli.,
  4. ocena skuteczności programu z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy.
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad