2007-2008r. Projekt "Nasza Szkoła" PDF Drukuj

 

W Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida we współpracy z Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie od września 2007 r. do lutego 2008 r. realizowany był projekt  „Nasza Szkoła"

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku zrealizowali 8 programów, w których wzięło udział ogółem 428 uczniów.

 

 

Program nr 1: Wielka historia małego miasta

Autorka -Iwona Rubaj

Zaangażowanych było 15 uczniów ale dzięki spotkaniom otwartym dotarł on do znacznie szerszego grona odbiorców.

Celem głównym programu było poznanie przez uczniów roli świdnickich wydarzeń 1980-81 w procesie transformacji ustrojowej Polski.


 

Program nr 2: Speak English ? Why not ?

Autorki programu: Joanna Pauta oraz Justyna Kamińska.

Program był przeznaczony dla uczniów , którzy pomimo zaangażowania i motywacji do nauki języków obcych mieli trudności z doskonaleniem sprawności  językowych wynikające z niewystarczającej umiejętności samodzielnego planowania i realizowania  procesu uczenia się. Wzięło w nim udział 30 uczniów w dwóch grupach.


Program nr 3: Die Grenzen überwinden – Pokonać granice.

Autorki: Danuta Sawicka i Jolanta Sękowska.

Z programu tego skorzystało 42 beneficjentów ostatecznych, którzy wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych, odwiedzili Goethe- Instytut w Warszawie oraz wzięli udział w trzech konkursach


Program nr 4: „ Matematyka – piętą Achillesa ”.

Autorki programu: Elżbieta Hagel, Marzena Leniak.

W toku realizacji programu nastawienie uczniów do matematyki poprawiło się i nabrali większej pewności i przekonania, że matematyka nie jest wcale taka trudna i niezrozumiała.


Program nr 5: „INFORMACJA TO POTĘGA”

Autorka: Liliana Sosnowska

Uczestnicy programu poznali instytucje gromadzące informacje m.in. muzea, biblioteki podczas 2-dniowej wycieczki „Warszawa - polska stolica informacji” , zdobyli umiejętność obsługi różnego typu oprogramowania komputerowego oraz zrealizowali własne projekty.


Program nr 6: „Młody wynalazca”

Autorka: Anna Chwil

Odbyło się 22 godzin zajęć, w których uczestniczyło 12 uczniów klasy II i III Technikum Handlowego. Priorytetem programu było wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu i przygotowanie uczniów do osiągnięcia sukcesu na egzaminie zawodowym i w przyszłej pracy zawodowej.


Program nr 7: „Nowoczesny gastronom”

Autorki: Anna Chwil i Małgorzata Motyl

Odbyło się 28 godzin zajęć, 1 dniowa wycieczka, konkurs, uczniowie uczestniczyli przy obsłudze 2 imprez okolicznościowych. Odbyła się również wycieczka na Krajowe targi Gastro-Tour.


Program nr 8: „Sport – moda na życie”

Skierowany do najszerszej grupy beneficjentów ostatecznych.

Autorzy programu: Danuta Dudzińska, Ilona Jaworska, Tomasz Król.

Celem programu była poprawa sprawności i umiejętności sportowych poprzez udział w zajęciach sportowych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia oraz propagowanie zachowań „fair play”  zawodnika i kibica.

 


Środki finansowe pochodzące z  projektu pozwoliły nie tylko na przeprowadzenie 477 godzin zajęć pozalekcyjnych ale również na zakup licznych materiałów i pomocy. W ramach projektu sfinansowano 6 wycieczek.Poza tym uczniowie biorący aktywny udział w projekcie zostali zmotywowani do dalszej pracy nagrodami zakupionymi z pieniędzy programu „Nasza Szkoła” a przyznanymi w wyniku 9 konkursów oraz w zawodach sportowych.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad