Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu ZO/1/MwZ/01/2018 - zał 4 dla cz. 3 PDF Drukuj
środa, 10 stycznia 2018 14:19

Zmiana-treści-ogłoszenia-o-

Znak sprawy: ZO/1/MwZ/01/2018

Świdnik, dnia 10 stycznia 2018 r.

Zamawiający: Powiat Świdnicki w Świdniku - Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, na podstawie rozdz. IX ust. 5 ogłoszenia o zamówieniu, w postępowaniu na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i załącznikach:
Zmianie ulega wzór formularza ofertowego w zakresie dotyczącym części 3 postępowania oraz termin składania ofert w zakresie tej części - szczegółowe informacje w załączeniu.

 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad