Wyniki postępowania - sprzedaż i dostawa materiałów dydaktycznych Drukuj
poniedziałek, 02 października 2017 12:16

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sprzedaży i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16), realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły następujace oferty:
1. Drzewiarz-BIS Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno; wartość oferty 22 886,00 zł; data wpływu 26.09.2017r.; termin dostawy 10 dni.
2. POLANGLO Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 20; 02-285 Warszawa; wartość oferty 22 297,45zł; data wpływu 27.09.2017r.; termin dostawy 5 dni.
3. Księgarnia LIBRO, ul. Niepodległości 11, 21-040 Świdnik; wartość oferty 23 747,23zł; data wpływu 28.09.2017r.; termin dostawy 10 dni.

Informacja o wagach punktowych.
1. POLANGLO Sp. z o.o. - łączna ocena punktowa pkt 100 pkt
2. Drzewiarz-BIS Sp. z o.o., - łączna ocena punktowa 87,69 pkt
3. Księgarnia LIBRO - łaczna ocena punktowa 84,5 pkt

Wskazanie najkorzystniejszej oferty: POLANGLO Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 20; 02-285 Warszawa

Dziekujemy za złożone oferty.