Zapytanie ofertowe - odczynniki chemiczne Drukuj
czwartek, 26 października 2017 17:22
Dyrektor  Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na  sprzedaż i dostawę odczynników chemicznych na potrzeby zajęć prowadzonych w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje w załączeniu.