Wyniki postępowania - dostawa odczynników chemicznych. PDF Drukuj
poniedziałek, 06 listopada 2017 15:53

Dotyczy zapytania nr ZO/23/Pdg/10/2017 na sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych na potrzeby zajęć realizowanych w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - postępowanie unieważniono.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad