Rekrutacja
1 Sposób przeliczania punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym
2 Podstawowe informacje dla kandydatów do klas 1
3 Terminy rekrutacji 2019
4 Informacja dla uczniów pierwszych klas
 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad