Rekrutacja
1 Terminy rekrutacji
2 Informacja dla uczniów pierwszych klas
3 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 2013/2014
 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad