Informacja dla uczniów pierwszych klas PDF Drukuj
poniedziałek, 08 lipca 2013 13:24

UWAGA!
Uczniowie klas pierwszych Technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz!
Przed podjęciem nauki w  wyższej wymienionych szkołach obowiązkowo przeprowadza się badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, które są wymagane dla osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrotu żywnością.

Uczniowie w/w szkół mają obowiązek posiadać przed przystąpieniem do nauki:
•    Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
•    Odzież ochronną (tj. fartuch ochronny biały, zapaska, spodnie białe, buty białe na gumowej podeszwie, czepek lub furażerka).

 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad