Szkoła Policealna Nr 2
Szkoła policealna dla dorosłych - Opiekun osoby starszej PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2017/2018

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROŁYCH – OPIEKUN OSOBY STARSZEJopiekunstarszej1

Zawód: opiekun osoby starszej
Symbol cyfrowy:  341 202
Kwalifikacja: MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
Forma: zaoczna
Praktyka zawodowa:8 tygodni  (320 godzin)

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

opiekunstarszej3

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej!

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Partnerzy w zakresie organizacji praktyk zawodowych:

• Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku

• Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

• Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

• Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

• Kalina. Dom Pomocy Społecznej w Lublinie

Szkoła współpracuje również z agencjami zatrudnienia pośredniczącymi w organizacji praktyk oraz zatrudnienia w Niemczech, Belgii  i Holandii

opiekunstarszej2

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej
( wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
• 2 zdjęcia
• Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)

• Dowód osobisty do wglądu

opiekunstarszej4

 

 
Szkoła policealna dla dorosłych - Opiekun Medyczny PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2017/2018

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROŁYCH – OPIEKUN MEDYCZNY

 

opiekun1

Zawód: opiekun medyczny
Symbol cyfrowy: 532102

Kwalifikacja: Z.04. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
Forma: zaoczna
Praktyka zawodowa:4 tygodnie (160 godzin)

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

opiekun3

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej!

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Partnerzy w zakresie organizacji praktyk zawodowych:

• Szpital Miejski w Świdniku

• Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku

• Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

• Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

• Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku

• Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

• Kalina. Dom Pomocy Społecznej w Lublinie

Szkoła współpracuje również z agencjami zatrudnienia pośredniczącymi w organizacji praktyk oraz zatrudnienia w Niemczech, Belgii i Holandii

opiekun2

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej
( wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 2 zdjęcia

opiekun4

 

 

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad