FLORYSTA Drukuj

REKRUTACJA 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

FLORYSTA

Zawód: FLORYSTA

Symbol cyfrowy: 343203

Kwalifikacja: OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

Opis zawodu:

Zawód florysty jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku na wykonywanie usług z zakresu projektowania, wykonywania kompozycji i dekoracji roślinnych we wnętrzach i na otwartej przestrzeni.

Zwiększające się zainteresowanie dekoracjami okolicznościowymi wnętrz (np. kościołów, sal bankietowych, konferencyjnych, itp.) powoduje wzrost zapotrzebowania na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych, którzy będą w pełni przygotowani do wykonywania kompleksowych aranżacji.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych:

 1. projektowania dekoracji roślinnych;
 2. wykonywania dekoracji roślinnych;
 3.  aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: kwiaciarnie, pracownie florystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 4 tygodnie (140 godzin).

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
 2. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Florysta (OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Kariera zawodowa:

Florysta zajmuje się przygotowaniem kompozycji florystycznych w restauracjach, hotelach, miejscach kultu religijnego. Wykonuje również oprawę florystyczną wystaw, pokazów i konkursów, uwzględniając przy tym aktualne trendy oraz doradza w zakresie pielęgnacji roślin. Posiadana wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole policealnej w zawodzie: florysta,  pozwalają w sposób profesjonalny prowadzić kwiaciarnię lub firmę florystyczną.

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 2. Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej (wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
 4. Dowód osobisty do wglądu
 5. 2 zdjęcia

Serdecznie zapraszamy!