Technik hotelarstwa PDF Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2019/2020

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK HOTELARSTWA

 
 

smPA027045 

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego , że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno- społecznego. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi hotelarskie i turystyczne. Aby być konkurencyjnym na rynku ,trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, branżę hotelarską i trendy w niej występujące.

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

 • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika hotelarstwa oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

 

       smPA027054

Kompetencje zawodowe technika hotelarza:

 • PB1876399prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • rezerwowanie usług hotelarskich
 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • przygotowanie i realizacja zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie
 • przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Kariera zawodowa:

 • tn DSC_1078kontynuacja nauki na wyższych uczelniach
 • zatrudnienie w renomowanych zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach zajazdach
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich
 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad