Technik żywienia i usług gastronomicznych Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2019/2020

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

tn DSC_1081

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   to zawód, który daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulinarnych, szansę na ciekawą karierę zawodową. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w placówkach żywienia zbiorowego oraz żywienia własnej rodziny.

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

 

Kompetencje zawodowe technika żywienia i usług gastronomicznych:

  • 20150925 131817ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie
  • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
  • planowanie i ocena żywienia
  • organizowanie produkcji gastronomicznej
  • planowanie i realizacja usług gastronomicznych

 

Kariera zawodowa;

  • smPB197808kontynuacja nauki na wyższych uczelniach
  • zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracja, kawiarnie, pensjonaty), obiektach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, gastronomicznych.