Idea wolontariatu PDF Drukuj
środa, 29 czerwca 2016 07:02
Wolontariat szkolny (łac. voluntarius - dobrowolny) to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, przede wszystkim uczniów i nauczycieli, na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka można poprzez działalność wolontariacką odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

My, opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu staramy się, aby uczniowie naszej szkoły byli pełni pasji i zaangażowania, a także by kierowali się wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak
i samym sobie.

Wolontariat   rozwija  również   wśród   młodzieży postawę   alternatywną   dla konsumpcyjnego  stylu  życia  i  uzależnień.  Stwarza  okazję  do  wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie  na  rozwój  ich osobowości,  jest  ważna  i  pożądana  ze  względu  na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad