OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w projekcie „Otwarci na wiedzę" Drukuj
wtorek, 20 listopada 2018 10:09
ogłoszenie--ZS-2018Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert w zamówieniu na usługi społeczne:
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Otwarci na wiedzę"
Termin składania ofert: do dnia 29.11.2018 r. do godziny 10:00
Szczegółowe informacje pod adresem:
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1318036