OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWY w projekcie „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja” PDF Drukuj
poniedziałek, 26 listopada 2018 13:27
Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert w:
ZAMÓWIENIU NA DOSTAWY „„Zakup i dostawa surowców i materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach wydatków na szkolenia i inne formy wsparcia w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja"

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-04, godzina: 11:00

Szczegóły pod adresem : https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1320492

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad