Przedłużenie terminu składania ofert 12.6 Drukuj
wtorek, 27 listopada 2018 15:57
Pod poniższym adresem znajduje się informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Otwarci na wiedzę"
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1318036