Informacja o zmianie ogłoszenia - 12.6 Drukuj
piątek, 07 grudnia 2018 11:24
Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Zakup i dostawa produktów na serwis kawowy oraz ciepłych posiłków na zajęcia projektowe uczestników projektu „Otwarci na wiedzę".
Zmiana dotyczy m.in. terminu składania ofert który został przedłużony do dnia 13.12.2018 r. do godz. 12:00.
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1323349