Informacja z otwarcia ofert Drukuj
czwartek, 18 czerwca 2020 15:44

Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1525832

znajduje się informacja z otwarcia ofert poniższego postępowania:

http://www.zsnorwid.swidnik.pl/zapytania-ofertowe/2411-2020-06-08-12-58-22