Informacja z otwarcia ofert PDF Drukuj
czwartek, 16 lipca 2020 20:13

Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1537294

znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja” (Znak sprawy: ZP/10/01/12.4III/07/2020)

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad