Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja” (Znak sprawy: ZP/04/01/12.4IV/11/2020) Drukuj
wtorek, 17 listopada 2020 08:04

Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na

Zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia do dnia 25.11.2020r. do godz. 13:45
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty pod adresem  https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1571324