Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe z pedagogiki socjalnej dla nauczycieli PDF Drukuj
czwartek, 20 września 2018 14:22
Dyrektor ZSNr1 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usług społecznych polegających na przeprowadzeniu studiów podyplomowych z pedagogiki socjalnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w ramach projektu pn. „Otwarci na wiedzę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6. Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Termin złożenia ofert: 28.09.2018 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty - w załaczeniu.
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY PDF Drukuj
piątek, 03 sierpnia 2018 12:49

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
KSIĘGOWY
w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Szczegółowe informacje w załączeniu.

 
Informacja o udzieleniu zamówienia PDF Drukuj
czwartek, 15 marca 2018 08:18
Udzielono zamówienia na przeprowadzenie szkolenia „Specjalista do spraw promocji” – dla 9 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich i logistycznych w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawca: GLOW CONSULTING Joanna Żelasko, 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 6/26.
 
Zaproszenie do złożenia ofert - materiały do zajęć z florystyki PDF Drukuj
wtorek, 06 marca 2018 11:30

baner6II2018Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę surowców i materiałów florystycznych do prowadzenia zajęć praktycznych „Kurs Florysta VCC”.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty w załączeniu.

Oferty należy złożyć do 12 marca 2018r. do godz 12.00.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj
poniedziałek, 26 lutego 2018 20:24
W postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Specjalista do spraw promocji” – dla 9 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich i logistycznych w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie kryteriów określonych zapytaniu  jako najkorzystniejszą wybrano jedyną ofertę złożoną przez Wykonawcę: GLOW CONSULTING Joanna Żelasko, 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 6/26.
 
Informacja z otwarcia ofert - szkolenie "Specjalista do spraw promocji" PDF Drukuj
piątek, 23 lutego 2018 19:54
W związku z zapytaniem dotyczącym przeprowadzenia szkolenia „Specjalista do spraw promocji” – dla 9 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich i logistycznych w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dyrektor informuje, że na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 7 200zł.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta:
GLOW CONSULTING Joanna Żelasko, 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 6/26; cena 8300zł
 
 
Wyniki postępowania - sprzedaż i dostawa materiałów i surowców do prowadzenia „Kursu carvingu z dekorowaniem potraw” PDF Drukuj
czwartek, 22 lutego 2018 16:07

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert

na sprzedaż i dostawę surowców i materiałów do prowadzenia kursu "Carving z dekorowaniem potraw" w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFS
nie wpłynęła żadna oferta.

 
Zapytanie ofertowe - szkolenie "Specjalista do spraw promocji" PDF Drukuj
czwartek, 15 lutego 2018 13:27

Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia „Specjalista do spraw promocji” – dla 9 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich i logistycznych w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 22.02.2018r. godz 12.00.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty - w załaczeniu.

 
Informacja o udzieleniu zamówienia - kurs prawa jazdy kategorii B. PDF Drukuj
czwartek, 15 lutego 2018 13:09

W wyniku postępowania „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów.”
udzielono zamówienia Wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców „INSTRUKTOR” Rober Wołoczko, ul. Krasińskiego 18/31, 20-709 Lublin.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs prawa jazdy PDF Drukuj
środa, 14 lutego 2018 20:04

W  zakresie postępowania „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów.”

 Na podstawie kryteriów określonych w rozdz. XIV ogłoszenia o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrano jedyną ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ośrodek Szkolenia Kierowców „INSTRUKTOR” Rober Wołoczko, ul. Krasińskiego 18/31, 20-709 Lublin Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów (jedyna oferta, 60 pkt cena 40 pkt doświadczenie szkoleniowe, łącznie 100 pkt) według kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 
Wyniki postępowania - sprzedaż i dostawa surowców i materiałów do prowadzenia kursów „BARMAN” PDF Drukuj
poniedziałek, 12 lutego 2018 11:11

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę surowców i materiałów do prowadzenia kursów „BARMAN” realizowanych w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły następujące oferty:
Część I:
1. APS Glass&Bar Supply Sp. z o.o., Czerniakowska 161, 00-453 Warszawa; data wpływu 07.02.2018r.; wartość oferty 7 866,60 zł .
Część II:
Nie wpłynęła żadna oferta.
Sczegółowe informacje w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (protokół barmańskie0001.pdf)protokół barmańskie0001.pdf1057 Kb
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 18

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad