Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
Branżowa Szkoła I Stopnia : Sprzedawca PDF Drukuj

REKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA : SPRZEDAWCA

 

czas trwania nauki 3 lata

 
Branżowa Szkoła I Stopnia : Wędliniarz PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA : WĘDLINIARZ

 

 wed1

1. Nazwa zawodu: Wędliniarz

2. Symbol cyfrowy: 751207

3. Czas trwania nauki: 3 lata

4. Kwalifikacja TG.05.  Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

5. Zdobyte umiejętności – absolwent nauczy się:

 • Pozna zasady uboju zwierząt oraz rozbiórki poubojowej,
 • Nauczy się trudnej sztuki rozbioru tusz,
 • Pozna metody utrwalania mięsa i wędlin,
 • Pozna rodzaje wędlin i wyrobów występujących w kuchni polskiej i kuchniach innych narodów,
 • Dowie się jak założyć i prowadzić własny zakład przetwórstwa mięsnego i jak być w tym lepszy od konkurencji,
 • Nauczy się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie wyrobu wędlin,
 • Dowie się, jak wykorzystywać receptury wędlin,
 • Nauczy się rozpoznawać cechy ras i typy użytkowych zwierząt rzeźnych oraz ich klasyfikowania i określania rodzajów mięsa i przetworów mięsnych,
 • Pozna nowoczesne techniki pakowania wyrobów wędliniarskich oraz ich przechowywania.

6. Miejsca zajęć praktycznych

 • Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych,  zakładach produkcyjnych  - ubojniach i przetwórniach wędlin.

7. Możliwości zatrudnienia

 • zakłady mięsne,
 • hipermarkety posiadające własny dział rozbioru mięsa i produkcji wędlin,
 • punkty zbytu mięsa i jego przetworów,
 • założenie własnej działalności gospodarczej.

8. Inne interesujące informacje o zawodzie

 • Uczeń jest jednocześnie pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy
 • Okres nauki wlicza się do stażu pracy
 • Za każdy miesiąc pracy otrzymuje wynagrodzenie oraz ma opłaconą składkę emerytalną.
 • Zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • Jest przygotowany do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności
 • Jest to zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy
 • Daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.
wed2
Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu wędliniarz z kwalifikacji TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych  jest przeprowadzany przez OKE.  Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują  kraje Unii Europejskiej.

 

Wędliniarz bez problemu znajdzie pracę w kraju i za granicą!

 

Absolwenci szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w naszym zespole szkół:

 • w branżowej szkole II stopnia.
 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł technika technologii żywności na koniec którego zdają egzamin potwierdzający kwalifikację "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych".

wed3

 
Branżowa Szkoła I Stopnia : Cukiernik PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA : CUKIERNIK

 

czas trwania nauki 3 lata

Zdobyte umiejętności zawodowe:

Absolwent:

 • cukernik1Pozna tajniki pieczenia ciast i sporządzania deserów,
 • Nauczy się trudnej sztuki dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • Pozna rodzaje ciast i deserów z różnych stron świata,
 • Dowie się jak założyć i prowadzić własną cukiernię lub ciastkarnię i jak być w tym lepszy od konkurencji,
 • Nauczy się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji cukierniczej,
 • Dowie się, jak wykorzystywać przepisy na ciasta i desery.

Miejsce odbywania zajęć praktycznych:
zakłady rzemieślnicze i przemysłowe produkujące wyroby ciastkarskie i cukiernicze, m.in.: Cukiernia Pelagia Buchajska, Ciastkarnia Katarzynka, Cukiernia Łakomczuszek, Cukiernia Grela.

 Możliwości zatrudnienia:

 • cukiernik3w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
 • w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
 • w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą

 cukiernik2

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu cukiernik  z kwalifikacji TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują  kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w naszym zespole szkół:

 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy.
 • w branżowej szkole II stopnia.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł Technika technologii żywności zdając egzamin potwierdzający kwalifikację "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych".
Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia podejscie do matury.

Jest to zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy oraz daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

sm2

cukiernik7

cukiernik8

 
Branżowa Szkoła I Stopnia : Piekarz PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA : PIEKARZ

 

czas trwania nauki 3 lata

 

piekarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podejmować pracę w zakładach piekarskich - rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

 • przygotowywać surowce do produkcji wyrobów piekarskich
 • sporządzać półprodukty piekarskie
 • dzielić ciasta i kształtować kęsy na wyroby piekarskie
 • przeprowadzić rozrost oraz wypiek pieczywa
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich

piekarz2Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie piekarz jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w naszym zespole szkół:

 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy,
 • w branżowej szkole II stopnia.
Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia podejscie do matury.
piekarz3

 

 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia : Kucharz PDF Drukuj

patronatREKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA : KUCHARZ

 

czas trwania nauki 3 lata

 

 

 

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • profesjonalnie dekorować potrawytn PB197892
 • sporządzać potrawy i napoje
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów
 • posługiwać się językami obcymi (angielskim / niemieckim)
 • współpracować w zespole

kuch2Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ: może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów.

tn 20151029_105152

Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę w kraju i za granicą!

Praktykę zawodową organizuje szkoła w restauracjach, hotelach, stołówkach szkolnych i akademickich w kraju i za granicą.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kucharz z kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w naszym zespole szkół:

 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy,
 • w branżowej szkole II stopnia.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych zdając egzamin potwierdzający kwalifikację "Organizacja żywienia i usług gastonomicznych".
Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia podejscie do matury.

 


 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad