Komunikat PDF Drukuj
sobota, 24 października 2020 19:07

KOMUNIKAT z dnia 23 października 2020 r.

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 23.10.2020 r. w okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zawieszone zostają  wszystkie zajęcia stacjonarne w szkołach ponadpodstawowych.

W związku z tym uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K.  Norwida w Świdniku od 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020 r. przechodzą całkowicie na naukę zdalną. W w/w okresie nie będą odbywały się praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne u pracodawców.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  - również przedmioty zawodowe praktyczne w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe informacje: www.men.gov.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad