Branżowa Szkoła II stopnia Nr 2
Technik handlowiec PDF Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik handlowiec

Symbol cyfrowy zawodu: 522 303

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie: sprzedawca.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik handlowiec, tj. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Kompetencje zawodowe technika handlowca:

W trakcie nauki uczeń poznaje podstawy ekonomii, podstawy marketingu i reklamy, zasady organizowania własnej działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji ekonomicznej, prowadzenia korespondencji przedsiębiorstwa w języku polskim i  angielskim.

Uczeń analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Program nauczania obejmuje również obsługę programów finansowo- księgowych i nowoczesnych urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach handlowych. 

Kariera zawodowa:

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych i logistycznych zarówno w kraju jak i za granicą,

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług handlowych i logistycznych.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach takich jak:

 • Przedstawiciel handlowy,

 • Referent/asystent ds. sprzedaży,

 • Specjalista ds. obsługi klienta,

 • Kierownik działu handlowego,

 • Spedytor – handlowiec,

 • Key Account Manager,

 • Specjalista ds. handlu.

Szkoła oferuje:

 • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,

 • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach  handlowych i przedsiębiorstwach logistycznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,

 • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, kurs logistyka, obsługa drukarki 3D, kurs obsługi wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, itp.

Serdecznie zapraszamy!

 
Rekrutacja 2022/2023 - Kierunki Szkoły Branżowej II Stopnia PDF Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

Kliknij na rysunek, aby zobaczyć ofertę dotyczącą konkretnego kierunku:

 
Technik technologii żywności PDF Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik technologii żywności

Symbol cyfrowy zawodu: 314 403

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodach:

cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, przetwórca ryb, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik technologii żywności, tj. SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Technik technologii żywności zajmuje się:

 • opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii,

 • organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji,

 • zajmuje się  świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Kariera zawodowa:

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i w zakładach gastronomicznych, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy  o żywieniu, sanepidzie.

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii żywności.                   .

Szkoła oferuje:

 • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,

 • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach gastronomicznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,

 • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kelner, barman, kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, menadżer gastronomii,  itp.

 • zdobycie drugiego zawodu poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych takich jak: cukiernik, kelner, piekarz.

Serdecznie zapraszamy!

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad