Aktualności KKZ PDF Drukuj
piątek, 20 października 2017 00:00

Słuchacze KKZ – zajęcia praktyczne – 2017/18

Słuchacze KKZ  Cukiernik  mają obowiązek  odbyć  zajęcia praktyczne w cukierniach lub ciastkarniach na terenie Świdnika lub miejsca zamieszkania.

*Jeśli słuchacze chcą odbywać zajęcia praktyczne w cukierniach poza Świdnikiem lub miejscowością zamieszkania składają podanie do dyrektora szkoły. Szczegóły organizacyjne na  zjeździe w dniu 28.10.2017.

Zajęcia praktyczne są realizowane w wymiarze łącznym 250 h (w tym Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym – 50 h, Procesy produkcji wyrobów cukierniczych – 200 h))– realizacja wrzesień 2017-marzec 2018.

Proponowane miejsca odbywania zajęć:

  • Cukiernia Finezja Pelagia Buchajska  w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 12,
  • Ciastkarnia Katarzynka w Świdniku, ul. Traugutta 1,
  • Cukiernia Grela w Mełgwi, ul. Partyzancka 20,
  • Cukiernia Łakomczuszek w Piaskach Górnych 32

Słuchacze  zgłaszają miejsca praktyk do kierownika szkolenia praktycznego lub opiekuna kursu oraz po pobraniu  umów (zjazd w dniu 21.10.2017 lub 28.10.2017) ustalają indywidualnie harmonogram zajęć z pracodawcą. Do pracodawcy należy dostarczyć również wykaz tematów - realizacji programu nauczania (do pobrania ze strony internetowej szkoły – zakładka KKZ cukiernik). Podpisaną przez pracodawcę umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, kierownika lub opiekuna kursu w ciągu 5 dni od pobrania.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej po 50% frekwencji z  każdego z przedmiotów oraz złożenie do  31 marca 2018 kompletnej dokumentacji  z przebiegu zajęć praktycznych, tj. 2 protokoły zaliczenia (z przedmiotów: Gospodarka magazynowa oraz Procesy produkcji wyrobów cukierniczych), 2 listy obecności ( do pobrania ze strony internetowej szkoły– zakładka KKZ Cukiernik).

Kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Dziedzic

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad