Egzaminy zawodowe
Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie - sesja letnia 2022 - ogólne informacje PDF Drukuj
piątek, 27 maja 2022 00:00
Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:
 
  • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje (trzyliterowe) oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
  • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
  • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
  • jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych załącznikachZachęcamy Zdających do zapoznania się z nimi.

1. Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie - sesja letnia 2022 - wersja pdf 

2. Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu zawodowego - pdf

3. Komunikat o pomocach część pisemna - pdf

Życzymy powodzenia,

Grono Pedagogiczne ZS nr 1 w Świdniku.

 
Egzaminy zawodowe PDF Drukuj
wtorek, 11 stycznia 2022 11:35

 
Informacja o egzaminach zawodowych - sesja zima 2022 PDF Drukuj
wtorek, 21 grudnia 2021 12:12

Informacja o egzaminach zawodowych -
sesja zima 2022

 

Do egzaminu zawodowego z kwalifikacji, w sesji Zima 2022,  przystępują uczniowie klas czwartych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Egzamin odbywać się będzie 10 i 11 stycznia 2022 r. Uczniowie przystępują do egzaminu według następującego harmonogramu:

 

Egzamin praktyczny 10 stycznia 2022 roku

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

rozpoczęcia

Czas trwania egzaminu (min.)

1.

AU.22

9:00

120

2.

TG.12

9:00

150

3.

TG.14

9:00

150

4.

AU.32

13:00

120

5.

TG.13

13:00

150

6.

TG.15

13:00

150

7.

TG.16

13:00

150

 

Imienny wykaz uczniów przypisanych do poszczególnych sal, w których będzie odbywał się egzamin, znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sali 52.

Uczniów zapraszamy na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, z dowodem tożsamości i czarno piszącym długopisem. Ponadto zdający przynosi na egzamin własne przybory: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

W trakcie egzaminu zachowujemy, dotychczas obowiązujące w szkole, zasady reżimu sanitarnego: maseczki, zachowanie dystansu, mycie i dezynfekcja rąk.

 

Egzamin praktyczny 24 stycznia 2022 roku

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

Sala

Czas trwania egzaminu (min.)

1.

TG.07

8:00

15

120

 

Egzamin pisemny (przy komputerach) 11 stycznia 2022 roku

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

Czas trwania egzaminu (min.)

1.

TG.07

8:00

60

2.

TG.14

8:00

60

4.

AU.32

10:00

60

5.

TG.13

10:00

60

6.

TG.15

12:00

60

7.

TG.16

12:00

60

 

Imienny wykaz uczniów przypisanych do poszczególnych sal, w których będzie odbywał się egzamin, znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sali 52.

Uczniów zapraszamy na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, z dowodem tożsamości i czarno piszącym długopisem. Ponadto zdający przynosi na egzamin własne przybory: kalkulator prosty.

W trakcie egzaminu zachowujemy dotychczas obowiązujące w szkole, zasady reżimu sanitarnego: maseczki, zachowanie dystans, mycie i dezynfekcja rąk.

Elżbieta Falenta

Kierownik kształcenia praktycznego

 

 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017 PDF Drukuj
środa, 10 listopada 2021 09:31

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - 2021/2022 - Fomuła 2017

 
W roku szkolnym 2021/2022, uczniowie przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, przystępują do tego egzaminu zgodnie z Formułą 2017. Informacje dotyczące egzaminu znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Link do strony poniżej.
 
 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 2020/2021 PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 10:00

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020/2021 - CKE i OKE

 

Proszę kliknąć na jeden z poniższych kafeleków, żeby przejść na strony CKE lub OKE. Strony te zawierają wszelkie informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

 

 
Wytyczne dot. organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 08:00

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2021 R.

W poniższym załączniku znajduje się dokument przedstawiający wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów (w tym także egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) w 2021 r.

 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - przybory pomocnicze PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 07:00

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - PRZYBORY POMOCNICZE

 

Poniżej znajdują się komunikaty dyrektora CKE z dnia 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których korzystać mogą zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021r. 

 
Harmonogram konsultacji 2020/2021- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 06:00

HARMONOGRAM KONSULTACJI 2020/2021 - EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Konsultacje dla uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

- konsultacje realizowane są przez nauczycieli według harmonogramu zamieszczonego w załączniku,

- podstawową formą konsultacji są zajęcia wykorzystując aplikację Teams (ustalone spotkania),

- uczeń zgłasza wolę uczestnictwa w konsultacjach w porozumieniu z nauczycielem,

- w sytuacji wymaganej konsultacji indywidualnej istnieje możliwość zorganizowania w formie stacjonarnej.

 
Egzaminy zawodowe - informacja dla zdających PDF Drukuj
piątek, 07 czerwca 2019 06:39
Listy zdających zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny wraz z terminami  znajdują się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.  Uczniowie/słuchacze przychodzą na  pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym lub legitymacją, czarnym długopisem. Telefony zostawiają w wyznaczonej sali.
 
Zdający z kierunków: opiekun medyczny, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik przynoszą strój ochronny, tj. opiekun medyczny - fartuch medyczny, zawody gastronomiczne - bluza kucharska, czepek, zapaska. Zdający z w.w. kierunków powinni posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych.
 
Uczniowie klasy 3Z i 4TŻ, którzy nie potwierdzili jeszcze pisemnie informacji o danych zdającego, powinni zgłosić się do wtorku  do kierownika szkolenia praktycznego. 
 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad