Smaki Europy - Rekrutacja PDF Drukuj
poniedziałek, 21 czerwca 2021 04:00

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

w ramach projektu PO WER na zasadach ERASMUS+

 
„Smaki Europy - mobilność techników żywienia ” 
 
Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-081277 
 
realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
 
Dziś, czyli 7 czerwca 2021 rozpoczyna się rekrutacja uczniów
do udziału w projekcie „Smaki Europy - mobilność techników żywienia”.
Projekt jest skierowany do uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz szkoły branżowej na kierunku kucharz/cukiernik.
Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 30 czerwca 2021 r.
 
Projekt skierowany jest do 24 uczniów naszej szkoły z kierunków:
- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,
-  Kucharz/ cukiernik.
 
Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą uczestniczyć w szeregu działań m.in. w zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się już we wrześniu 2021 roku w Grecji i będą trwać dwa tygodnie. W trakcie praktyk uczniowie pracować będą w greckich przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach i atrakcjach przygotowanych przez naszą grecką organizację partnerską.
Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji.
Wypełnione formularze rekrutacyjne prosimy składać w sekretariacie szkoły. W przypadku ucznia niepełnoletniego niezbędny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego.
 
Agnieszka Romanek
Anna Kołodziejczyk
 
Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach poniżej.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad