Wystawa pokonkursowa - POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" - 2016
4 marca 2016 roku w gościnnym holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI– 2016 objętego honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Świdnik - Pana Dariusza Kołodziejczyka.

I miejsce otrzymała praca KONRADA MAZIARCZYKA ucznia klasy III technikum logistycznego Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku pt: BOHATEROWIE ŻYJĄ WIECZNIE

II miejsce zajęła praca PATRYKA JAROSZKA ucznia klasy III technikum logistycznego Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku pt: WŚRÓD CIENIÓW NOCY, W MROKU DRZEW, WEZWANI NA OJCZYZNY ZEW

III miejsce przyznano BARTŁOMIEJOWI MITELSKIEMU uczniowi Zespołu Szkół w Trawnikach za pracę CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

I miejsce - Konrad Maziarczyk             II miejsce - Patryk Jaroszek         III miejsce - Bartłomiej Mitelski

I miejsce_Konrad_Maziarczyk_Zespol_Szkol_Nr_1_im._C._K._Norwida_w_Swidniku

II miejsce_Patryk_Jaroszek_Zespol_Szkol_Nr_1_im._C._K._Norwida_w_Swidniku III miejsce_BARTLOMIEJ_MITELSKI_Zespol_Szkol_w_Trawnikach

 

Komisja przyznała ponadto 3 wyróżnienia

I wyróżnienie otrzymała MALWINA WOŚ uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku za pracę WYKLĘCI

II wyróżnienie przyznano NATALII ADAMIAK uczennicy Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach za pracę WYKLĘTY

III wyróżnieniem nagrodzono ILONĘ BOREK uczennicę Gimnazjum nr 1 w Świdniku za plakat pt: OSTATNI OBROŃCY WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI.

 

I wyróżnienie MALWINA WOŚ      II wyróżnienie  Natalia Adamiak      III wyróżnienie ILONA BOREK

I wyroznienie__Malwina_Wos_Zespol_Szkol_Nr_1_im._C._K._Norwida_w_Swidniku

II wyrnienie__NATALIA_ADAMIAK__Gimnazjum_Publiczne_im._Polonii_Francuskiej_w_Trawnikach

III wyroznienie__Ilona_Borek_Gimnazjum_nr_1_w_Swidniku

Film o żołnierzach wyklętych i zwycięskich pracach

Na uroczystość, obok Honorowego Patrona Pana Dariusza Kołodziejczyja, przybyli zaproszeni Goście: Pan Waldemar Białowąs – Wicestarosta Powiatu Świdnik oraz Uczestnicy konkursu wraz z Opiekunkami - Panią Ireną Połeć, nauczycielką Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, Panią Renatą Piątkiewicz, nauczycielką Gimnazjum nr 1 w Świdniku. Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku reprezentował Pan Dyrektor Krzysztof Gałan oraz Pani Liliana Sosnowska, pomysłodawca i organizator konkursu.

Celem konkursu było:

-       upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży;

-       rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego;

-       uczczenie pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH zamordowanych przez sowieckich i polskich komunistów;

-       rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

-       kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;

-       popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Świdnik. Uczniowie uczestniczyli w konkursie indywidualnie.

Konkurs przeprowadzony był w jednej kategorii wiekowej i przebiegał dwuetapowo:

- etap I – szkolny – organizowali nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, wiedzy o kulturze lub innych przedmiotów;

- etap II – powiatowy – zorganizował Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

Konkurs przeprowadzony był w jednej kategorii wiekowej.

Prace konkursowe miały dotyczyć wydarzeń związanych z losami „Żołnierzy Wyklętych".

Do etapu powiatowego zostało zgłoszonych 18 prac.

Powiatowa Komisja Konkursowa pracowała w składzie:

–        Pan Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Powiatu Świdnik, przewodniczący komisji konkursowej;

–        Pan Krzysztof Gałan – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, wiceprzewodniczący komisji konkursowej;

–        Pani Aldona Zdun – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, członek komisji konkursowej;

–        Pani Irena Połeć – członek komisji, nauczyciel Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, opiekun uczestników konkursu;

–        Pani Małgorzata Dejnek – członek komisji, nauczyciel Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, opiekun uczestników konkursu;

–        Pani Renata Piątkiewicz – członek komisji, nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Świdniku, opiekun uczestników konkursu;

–        Pan Jerzy Jasiński – członek komisji, nauczyciel Zespołu Szkół w Trawnikach, opiekun uczestników konkursu;

–        Pani Liliana Sosnowska nauczyciel ZS nr 1 – członek komisji, pomysłodawca konkursu, organizator i opiekun uczestników konkursu.

Wystawa oraz część artystyczna została zorganizowana przez Uczniów klas III i IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego, logistycznego oraz hotelarskiego, pod kierunkiem Pani Liliany Sosnowskiej. Poczęstunek przygotowała i serwowała młodzież klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego pod kierunkiem Pani Anny Mościbrodzkiej.

Wystawę pokonkursową można oglądać do 21 marca 2016 r. w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. Życzymy niezapomnianych wrażeń estetycznych podczas oglądania prac konkursowych.

Relacje z wydarzenia w prasie:

lsw24.pl

Serdecznie zapraszamy.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad