Wspólne zajęcia gastronomiczne
W dniu 3 czerwca 2016r. nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych z ZS Nr 1 w Świdniku i SOSW w Lublinie, w ramach współpracy między placówkami przeprowadzili wspólne zajęcia gastronomiczne dla III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Celem zajęć było przypomnienie uczniom procedur egzaminacyjnych, sprawdzenie poziomu wiedzy i stopnia umiejętności przygotowania potraw na stanowisku egzaminacyjnym a także umożliwiły uczniom SOSW zapoznanie się z wyposażeniem pracowni gastronomicznej. Zorganizowane zajęcia kształtowały umiejętność pracy w grupie a także były nietypową lekcją powtórzeniową do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.06.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez nauczycieli: Panią Annę Mościbrodzką – ZS nr 1 im. C.K. Norwida i Pana Michała Pawlaka – SOSW im. Prof. Z.Sękowskiej.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad