Sprzątanie Świata 2016
We wrześniu uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku uczestniczyli w akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA. Czynny udział młodzieży w  tym szlachetnym przedsięwzięciu pokazuje, że stan środowiska w którym żyjemy nie jest nam obojętny. Sprzątaniu towarzyszyła edukacja ekologiczna na świeżym powietrzu oraz podziwianie urokliwych barw polskiej jesieni.

Anna Wójtowicz

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad