Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości
11obr111 listopada, to jedna z najważniejszych dat w historii Polski pierwszej połowy XX wieku. Święto Odzyskania Niepodległości obchodzone corocznie, ku czci tych, dzięki którym nasza Ojczyzna to wolny kraj.

W 98 rocznicę tego święta w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida klasa I Tż pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Prandoty, z ogromnym zaangażowaniem przygotowała niezwykłą uroczystość, podczas której uczniowie zaprezentowali wybrane przez siebie pieśni patriotyczne oraz przypomnieli najważniejsze fakty historyczne z tym związane.

Wytworzona przez nich podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym – co zgodnie podkreślili w swoich wystąpieniach Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Białowąs i dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Krzysztof Gałan.

Ważną częścią uroczystości było ślubowanie klas I, których społeczność „Norwida" przyjmując w swoje szeregi zobowiązała do godnego reprezentowania naszej szkoły, pielęgnowania tradycji regionu i sumiennego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny.

Znakomicie prowadzący uroczystość Karlos Michalak, Kinga Pachuta i Patrycja Oleszko podziękowali przybyłym gościom – członkowi Zarządu Powiatu Świdnickiego Panu Leszkowi Czechowskiemu, skarbnikowi Powiatu Janowi Chabrosowi, prezes Oddziału ZNP Pani Ewie Kiernickiej, przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Waldemarowi Prokopowi oraz dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu za wspólne świętowanie tej ważnej rocznicy.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad