Kochajmy się - Walentynkowe serce od Norwida
14 II dla-gimnazjalistówUczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 14 lutego 2017 r.  zaskoczyli Gimnazjalistów powiatu świdnickiego miłym słodkim upominkiem - „Walentynką" z życzeniami.
Specjalnie przygotowane na ten dzień prezenty były bardzo pomysłowe. Walentynki to doskonała okazja do tego, by przypomnieć o miłości, ale także o naszej szkole i zaprosić Gimazjalistów do "NORWIDA" .
Miłosne wyznania przekazywali uczniowie:
klasy I Th : Natalia, Julka, Ola, Weronika, Dawid, Kuba
klasa II Th: Sylwia, Monika
klasa IV Tl – Paweł
klasa I Tż – Kinga, Patrycja, Julita, Agnieszka
oraz nauczyciele: M. Prandota, M. Motyl , E. Głowacka – Żuk, R. Prochota
Dziękujemy p. Sebastianowi za zaangażowanie i pomoc w wykonaniu upominków.
Niespodzianką tego dnia była także poczta Walentynowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz tort od męskiej części grona pedagogicznego.
Małgorzata Motyl
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad