Powiatowy Bal Karnawałowy dla dzieci
3W piątek 17 lutego 2017 w sali gimnastycznej naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci, którą prowadzili animatorzy z Centrum Szkoleń i Animacji. Organizatorem akcji był Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku, zaś współorganizatorami Powiat Świdnicki oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida.
Podczas balu uczniowie z II TŻ: Weronika Potręć, Paulina Sygara oraz Daniel Skiba serwowali poczęstunek, którzy przygotowali ze swoją klasą na zajęciach gastronomicznych. Pomagali oni również w dekorowaniu sali, przygotowaniu prezentów i opiece nad dziećmi. Podziękowania należą się również klasie I TŻ, która nakryła i udekorowała stoły.
O tym, że zabawa była udana świadczą zamieszczone zdjęcia.

Agnieszka Dziedzic
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad