OILIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
W dniu 16 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Poniatowej odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B (Wynalazczość). Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida reprezentowali uczniowie z klasy 2 Tlh Weronika Górska i Bartłomiej Lis przygotowywani przez Panią Annę Chwil. Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych. oraz zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, a także poszerzenie ich wiedzy. Po zmaganiach konkursowych wszyscy uczestnicy Olimpiady mieli okazję zwiedzić WENTWORTH TECH nowoczesny zakład produkujący wyroby i formy z plastiku.
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad